Copyright 2018 - De La Salle High School

Cheiliúramar “Seachtain na Gaeilge” ag deireadh seachtaine Lá Fhéile Pádraig. Seans a bhí ann do na daltaí a labhraíonn Gaeilge spórt agus spraoi a bheith acu trí mheán na teanga agus bhí deis ag daltaí eile taithí a bheith acu ar chultúr na hÉireann.

Eagraíodh imeachtaí éagsúla sna ranganna Gaeilge. Bhain daltaí an-taitneamh as a bheith ag cleachtadh foclóir Gaeilge.

Ar an Aoine thaitin damhsaí nua-aimseartha agus roinnt de na seandamhsaí freisin go mór Leo.

Ghlac siad go léir páirt I dTráth na gCeist, ag freagair ceisteanna ar Stáir na hÉireann.

Comhghairdeas le Mrs. Herron a d'agraigh imeachtaí den scoth don scoil.

 
All our Year 8 students kicked off St.Patricks weekend in style by celebrating all things Irish. The boys learned some basic irish vocabulary during the week. On Friday they all had great fun learning some irish dancing and answering questions based on Irish history in a table quiz. Well done to Mrs Herron who put her organisational skills to great use!!!

f t g m